De Relieken van de H. Bernadette in Normandië Verwacht

Op initiatief van Mgr. Brouwet, bisschop van Tarbes en Lourdes, wordt de verering van de relieken van de H. Bernadette Soubirous aan alle bisdommen aangeboden. Op 21 november komen ze in Normandië aan.

De Relieken van de H. Bernadette in Normandië Verwacht

een pelgrimstocht op mariale gronden

Ook Normandië mag zich verheugen in de bezoeken van de Maagd Maria. Het reliekschrijn van Lourdes zal onder meer worden vereerd in Mayenne, in het Heiligdom van O.L.Vrouw van Pontmain en in de basiliek O.L.Vrouw van de wonderen van Mayenne, en ook nog in het mariaal centrum van Le Havre. Verder gaat het schrijn ook naar de kathedralen van de Drie-eenheid van Laval en van O.L.Vrouw-ten-Doorn in Evron, en nog naar de basiliek van de H. Teresia van Lisieux.

Bernadette is ook bij de religieuzen verwacht

Bernadette Soubirous, zuster Marie-Bernard geworden, was graag naar de missies vertrokken om er de armen te dienen en te evangeliseren. De ziekte heeft dat belet. De mooie Dame had haar bij de 13e verschijning, 2 maart 1858, gevraagd “aan de priesters te gaan zeggen dat men naar hier in processie moest komen…” Bernadette zal ook binnenkort op bezoek gaan bij de Broeders van de Cotellerie, in de Karmel van Caen, bij de Benedictinessen van Bayeux…

Volledige reisweg

Evreux
Séez
Rouen
Bayeux-Lisieux
Le Havre
Laval

De relieken van de heilige Bernadette kunnen ook bij u komen

Bernadettejaar in Lourdes

In het kader van het Bernadettejaar, de 175e verjaardag van haar geboorte en de 140e verjaardag van haar sterven, is deze verering de kans voor de diocesane hospitaliteiten om de bedevaart naar Lourdes voor te stellen als altijd rijk aan genade voor de pelgrims.
In Lourdes krijgen de relieken van de H. Bernadette heel het jaar een bijzonder eerbetoon. Tweemaal per week, na de internationale Mis van woensdag en zondag, wordt een tijd van verering voorzien. Daarenboven trekt het schrijn verder rond in Europa, met nieuwe haltes in Italië en Spanje.

Noteer

U wenst het reliekschrijn van de H. Bernadette te verwelkomen? Noteer ook dat er pas vanaf 2020 op de vraag kan woerden ingegaan.
Contact: Pater Mark Kemseke, chapelain voor Notre-Dame de Lourdes, coördinator voor de Nederlandstaligen
mark.kemseke@lourdes-france.com