Rozen voor Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Gepubliceerd 29 november 2019 - 17:00

Indien zij een kapel wil, dat ze dan haar naam zegt en de rozelaar in de grot doet bloeien!” zei E.H. Peyramale tot Bernadette Soubirous.

De roos is verbonden met O.L.Vrouw van Lourdes vanaf de eerste verschijning, toen zij verscheen met een gele roos op elke voet. Pastoor Peyramale, verbaasd over de vraag naar een kapel door de Dame, heeft de idee een teken te vragen en zegt aan Bernadette wat hij verwacht: “Eh wel, indien zij een kapel wil, dat zij dan haar naam zegt en de rozelaar doet bloeien. Dan zullen wij een kapel bouwen en het zal geen kleintje zijn. Het zal een grote kapel zijn!” (Laurentin, Bernadette vous parle).

Duizenden rozen voor de Grot gebracht

Op 8 december, feest van Maria Onbevlekt Ontvangen, legt de Paus op de Piazza di Espana in Rome een bloementuil neer bij de marmeren zuil, 11 m hoog, met een beeld van Maria dat haar Onbevlekte Ontvangenis huldigt. Diezelfde dag, op de plaats waar de Maagd heeft gezegd: “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”, sluit het Heiligdom zich bij deze hulde door de heilige Vader aan: duizenden rozen die door de pelgrims via het Internet zijn aangevraagd, zullen bij de Grot worden geplaatst, aan de voeten van Onze Lieve Vrouw, om haar dezelfde hulde te brengen en de vreugde van Bernadette te verlengen, die zei: zij had een gele roos op elke voet, de kleur van de ketting van haar rozenkrans.

Elk jaar viert het Heiligdom van Lourdes op 8 december het feest van de Onbevlekte Ontvangenis

Dit jaar zal Mgr. Antoine Hérouard, apostolisch afgevaardigde, voorgaan in de Mis in de H. Pius X-basiliek, met aansluitend het Angelus bij de Grot en de zegening van de rozen.

De rozenkrans doet de wereld bloeien : een gebedsketen over heel de wereld

De gelovigen uit de hele wereld zijn uitgenodigd zich aan te sluiten bij dit gebeuren door een roos aan Maria te schenken (via ons formulier op het Internet). Op hetzelfde moment wordt op dezelfde dag over heel de wereld een immense gebedsketen gevormd, een initiatief van de Familie van OLVrouw van Lourdes en de Padre Pio gebedsgroepen, en in het bijzonder in Polen, om de vijftiende verjaardag te vieren van de komst van de heilige Johannes Paulus II naar Lourdes. Zij zullen actief aan deze keten met het rozenkransgebed voor de Onbevlekte deelnemen. Sluit u bij hen aan! De heilige Padre Pio heeft gezegd: “Laten wij de Maagd beminnen en haar doen beminnen. Laten wij altijd de Rozenkrans bidden!”

De noveen

Vanaf 30 november worden wij uitgenodigd ons voor te bereiden op dit mooie en grote feest door de biecht en de gebedsnoveen.

Heilige Maagd Maria, je noemde jezelf in Lourdes de Onbevlekte Ontvangenis.
Je bent de heel mooie, de heel zuivere, de heel transparante van de liefde van de Heer.
Hij kan zich aan jou toevertrouwen om ter wereld te komen.
In jou ontvangen wij Hem, wij, arme zondaars.
Je leert ons het ja van je hart.
Met Bernadette aanschouwen wij
De gele rozen op je voeten, de kleur van de ketting van jouw rozenkrans.
Ook wij bieden onze rozen aan…
Laat ons in jouw gebed binnentreden,
Jij, Moeder van de Kerk en onze Moeder.
Moge het gebed van je kinderen, het gebed van jouw moederhart de door de zonde bedorven wereld doen bloeien.
Mogen wij nu al het geluk van het paradijs smaken, in jou die de morgen van de nieuwe wereld zijt.
Maria, uitverkoren Maagd, meesterwerk van God, wij zegenen jou.
Dank u Heer voor de ons gegeven Maria, O.L. Vrouw van Lourdes, onze Moeder. AMEN.

Wij bidden elke dag een hele of een deel van de rozenkrans, wij offeren een daad van liefde en wij bidden het voorgestelde gebed en drie keer de aanroeping: O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot jou nemen. Dit zijn de intenties waarbij wij ons elke dag kunnen aansluiten:
  1. Wij bidden in het bijzonder voor het heiligdom van Lourdes, dat het beantwoordt aan de wens van Maria die aan Bernadette werd toevertrouwd.
  2. Wij bidden voor de Kerk, dat zij een Mariale Kerk mag zijn, levend vanuit het geloof van de kleinen en de armen die zij in haar schoot opneemt.
  3. Wij bidden voor allen die lijden, voor alle slachtoffers van het kwaad en het geweld, en voor onze vervolgde broeders en zusters.
  4. Met de martelaren van Algerije, in Oran op deze 8e december zalig verklaard, bidden wij voor een wereld, verzoend in het broederlijk leven en in de liefde.
  5. Wij bidden dat alle leven wordt aanvaard, bemind en begeleid, vanaf de conceptie tot aan zijn natuurlijke dood…
  6. Dat de daklozen, vluchtelingen en migranten eindelijk een huis vinden en dat al onze harten zich openen voor de gave van God.
  7. Wij danken voor het feest van Maria, Moeder van de Kerk, voor het eerst gevierd in heel de Kerk op de dag na Pinksteren.
  8. Wij danken voor de 160 jaar van het heiligdom van Lourdes, voor alle hemelse gaven aan de aarde gegeven.
  9. Wij danken voor alle Bernadettes van vandaag, die aandacht hebben voor Gods gave.

Enkele intenties waar wij ons ook elke dag kunnen bij aansluiten:
Voor Paus Franciscus en zijn intenties
Voor de vrede
Voor de eenheid van de christenen
Voor de niet-gelovigen en de zielen in het vagevuur.