6 Januari 2019 : Begin van het “Bernadettejaar”

Het jaar 2019 brengt ons bij de 175e verjaardag van de geboorte van Bernadette en de 140e verjaardag van haar overlijden. Langs het jonge meisje uit Lourdes kunnen wij zo beter het gelaat van Maria leren kennen. Voor andere leessleutels nodigt E.H. André Cabes, rector, ons uit op zijn conferentie als lancering van het Bernadettejaar, en dit op zondag 6 januari.

6 Januari 2019 : Begin van het “Bernadettejaar”

2019 : Een Bernadettaejaar

Op zondag 6 januari opent rector André Cabes het Bernadettejaar met een conferentie vanaf 14 u in het Congressenpaleis. Hij zal elk van de aanwezigen de kans geven om deze jonge heilige uit Bigorre beter te begrijpen. “Wij zijn allen een van de gezichten van Bernadette en wij kunnen in onszelf evenveel stukjes van haar vinden” zegt hij. E.H. Cabes heeft trouwens zelf een tekst opgesteld “Zalig u die arm zijt” waarop elkeen kan steunen om verder te gaan in het spoor van Bernadette.

De woorden van Bernadette

Om de conferentie van E.H. André Cabes te illustreren en om te tonen hoezeer Bernadette Soubirous ons allen kan aanspreken, dank zij haar eenvoud en oprechtheid, zullen een serie geschilderde woorden van Bernadette en een diaporama worden voorgesteld welke nadien gedurende heel het seizoen zullen uitgestald worden in de vitrines van de handelszaken van Lourdes  

Gedachtenis aan Mémoire het doopsel van Bernadette

Bernadette Soubirous is geboren op 7 januari 1844 in een familie waar men van elkaar houdt en waar men bidt. Zij is op 9 januari gedoopt in de doopvont die men tot vandaag in de parochiekerk kan zien en waarvan E.H. Jean-François Duhar, pastoor van Lourdes, vanaf 16.15 u de gedachtenis zal vieren,

Deze mooie dag zal worden beëindigd met muziek: het muzikale Ensemble van Lourdes zal in de zaal Robert Hossein vanaf 17 u een concert geven. 

Cette belle journée s’achèvera en musique au cours d’un concert donné par l’Ensemble musical de Lourdes, à l’Espace Robert Hossein, à partir de 17h.