Al mijn gebeden zijn verhoord

Gepubliceerd 15 oktober 2018 - 10:50

Marie-Claude, vierenveertig jaar gehuwd, moeder van drie kinderen en grootmoeder van twee kleinkinderen, droomde er van met haar man, alleen met hun geloof, een bedevaart naar Lourdes te kunnen doen. Het is gebeurd op 3 oktober laatstleden, tijdens de Franse Rozenkransbedevaart.

“Ik werd geboren en groeide op in een liefdevol gezin met een groot geloof. Mijn ouders namen jaarlijks deel aan de Rozenkransbedevaart, zolang hun gezondheid dat toeliet. Zij stierven in de vrede die alleen God geeft. Elke nacht dat ik waakte, bad ik tot Maria. Al mijn gebeden werden verhoord. Altijd naar Maria gekeerd weet en begrijp ik dat het is om te geven, om te delen met de mensen rondom mij. Vandaag, dank zij de gratis app van het Heiligdom (te ontvangen via Google play of App store) ben ik dagelijks met Lourdes verbonden. Ik mis nooit het rozenkransgebed van 15.30 u bij de Grot. Wij kwamen tweeëndertig jaar geleden voor het eerst op bedevaart met onze drie kinderen naar Lourdes. Maar wij wachtten vierendertig jaar om Lourdes als man en vrouw ons geloof samen te beleven. En al mijn gebeden zijn verhoord, onder meer de priesters te ontmoeten die ik met mijn app thuis kan zien. In de baden verdwenen al mijn angsten bij de onderdompeling. Ik ben slechthorend en vooraleer in het water te gaan deed ik mijn hoorapparaat uit. Ondanks het isolement en de doofheid heb ik kunnen bidden en al mijn intenties aan O.L.Vrouw van Lourdes toevertrouwen, in het bijzonder die ene: dat ik zolang God mij leven laat mijn kinderen en kleinkinderen kan horen. Op dat moment kreeg ik een immens grote genade: ik heb geweend, zonder ophouden. De tranen hebben al mijn weggestoken pijn meegenomen. Ik kreeg nog een andere genade, tijdens de kruisweg op de heuvel: bij de 13e statie ervaarden mijn man en ikzelf op hetzelfde moment de vreugde van de Verrijzenis. In onze familie verloren wij kinderen vóór hun geboorte. Ik heb de weg van de vertroosting gedaan en voelde de liefde van onze mama in de hemel. Wij hebben er een priester ontmoet, aan wie wij hebben gevraagd een eucharistie voor ons op te dragen. En zoals ik in het begin al zei, al mijn gebeden werden verhoord. Om deze prachtige dag af te sluiten beslisten wij de eucharistie in de Rozenkransbasiliek bij te wonen. Raad eens wie de celebrant was… Wij zijn uit Lourdes teruggekeerd, vervuld van groot geloof. Dank u, Maria!”
Marie-Claude (Frankrijk)