Tentoonstelling over de Heilige Benoît-Joseph Labre

Gepubliceerd 31 januari 2019 - 15:00

Een andere illustratie van het jaarthema “Zalig de armen” is vanaf 11 februari 2019 een tentoonstelling over de heilige Benoît-Joseph Labre, in de lokalen van de Hospitaliteit O.L. Vrouw van Lourdes (Accueil Jean-Paul II). U kunt zo het leven leren kennen van de patroonheilige van de ziekenhelpers, pelgrim en bedelaar en de band die hij heeft met Lourdes en Bernadette.

Benoît-Joseph Labre, geboren op 26 maart 1748 te Amettes, in het toenmalige bisdom Boulogne (Noord-Frankrijk) en gestorven te Rome op 16 april 1783, was een Franse bedelende pelgrim die de wegen van Europa doorkruiste. Met de bijnaam “Vagebond van God” probeerde hij verschillende keren, zonder succes, binnen te treden in het monastieke leven. Vader Abt van La Grande Trappe in Sept-Fons aanvaardt hem niet en zegt hem: “God wil u elders”. Hij gaat dus de weg op voor een voortdurende bedevaart met God als enige gezel. In zeven jaar heeft hij heel Europa doorkruist, van bedevaartsoord naar bedevaartsoord. Hij deelt het even van de daklozen in een extreme onthechting. Rome is zijn plaats bij uitstek. Hij schuilt in de ruïnes van het Coliseum, waar hij met de armen alles deelt wat hij zelf ontvangt. Hij wordt stervend opgevangen op de woensdag van Pasen. Zodra zijn dood gekend is zijn het de kinderen en het volk van Rome die in de straten gaan roepen: “De heilige is gestorven”! Er gebeuren wonderen op zijn graf. Genietend van een vroege en populaire verering is hij een uitdaging voor het materialisme, in een samenleving die alleen aan geld denkt. Hij wordt de patroonheilige van de daklozen, de armen en de uitgeslotenen. Hij werd in 1860 door Paus Pius IX zalig verklaard en heilig verklaard op 8 december 1883 door Paus Leo XIII.

Heilige Benoît-Joseph Labre in Lourdes

U vindt het standbeeld van de heilige Benoît-Joseph Labre vlak bij Sin-Michel, waar de ziekenhelpers van O.L.Vrouw van Lourdes hun maaltijden gebruiken. Het werd onthuld en gezegend op 10 juni 2012 door Mgr. Jaeger, bisschop van Arras (Noord-Frankrijk) en Mgr. Brouwet, bisschop van Tarbes en Lourdes. Het beeld werd geschonken aan de Hospitaliteit O.L.Vrouw van Lourdes, van wie het de patroonheilige is. Het beeld werd gehouwen uit Belgische steen door een beeldhouwer uit Pas-de-Calais.

2019 : Bernadettejaar

Dit jaar, tijdens de Dagen van Lourdes, van 8 tot 11 februari, nodigt het Heiligdom u uit te mediteren op onze vormen van armoede (schrijf u daarvoor in met het voorziene formulier ). Bij die gelegenheid zal Mgr. Jean-Claude Boulanger, bisschop van Bayeux-Lisieux (Frankrijk) op zaterdag 9 februari (H. Bernadettekerk) ons inleiden in de geschiedenis van deze “vagebond van God” die, zoals de heilige Bernadette, “het geheim van de vreugde” heeft gekend. E.H. André Cabes publiceert in februari De catecheses van Lourdes om een jaar met Bernadette te leven. Hij nodigt ons uit onszelf vragen te stellen over “de paradoxale band tussen armoede en geluk”. De rector van het Heiligdom steunt daarbij ook op “de figuur van die andere heilige van Lourdes, Benoît-Joseph Labre, patroonheilige van de Hospitaliteit, de heilige bedelaar… Hij wilde voor al het goud van de wereld zijn plaats niet afstaan.”

Het gebed van de Benoît-Joseph Labre “Jezus is met ons”

“Jezus Christus, Koning in glorie, is in vrede gekomen, God is mens geworden. Het Woord is vlees geworden. Jezus Christus is geboren uit de Maagd Maria. Jezus Christus leefde in vrede tussen hen. Jezus Christus werd gekruisigd. Jezus Christus is gestorven. Jezus Christus is begraven. Jezus Christus is verrezen. Jezus Christus is ten hemel opgevaren. Jezus Christus zegeviert. Jezus Christus regeert. Jezus Christus leidt. Moge Jezus Christus ons bevrijden van alle kwaad, Jezus is met ons! Amen.”