Fratello – 60 genademomenten

Gepubliceerd 18 november 2019 - 13:21

De jaarlijkse Werelddag van de armen, door paus Franciscus in 2017 ingesteld, bracht op 17 november 2019 meer dan 1.500 mensen bijeen in het Heiligdom van Lourdes. Op initiatief van de vereniging We are Fratello waren alle vormen van armoede vertegenwoordigd en beleefden een tijd van uitwisseling en gebed.

“U bent de schat van de Kerk!”

Een video bracht de boodschap van paus Franciscus, die enkele weken eerder de armen van de wereld had uitgenodigd naar Lourdes te komen. Hij richtte zich heel persoonlijk tot hen: “U bent klein, brood: u bent de schat van de Kerk. Ik heb u allen nodig, broeders en zusters, u die aan de voet van het kruis staat.”

“De spirituele genezing is het grootste wonder”

Zuster Franciscanes Bernadette Moriau, 70e wonderbaarlijke genezene van Lourdes, nam het woord: “God toont zich in de broosheid. Enkelen zijn in hun lichaam genezen, zoals ik, maar velen zijn spiritueel genezen. Dat is het grootste wonder. Ik zeg dank: de Heer deed aan mij grote dingen, heilig is zijn naam.”

“Kijk welwillend naar elkaar!”

De rector van het Heiligdom, Mgr. Olivier Ribadeau Dumas, verwees naar Jezus die zich met de kleinen en armen vereenzelvigde: “Kijk welwillend naar elkaar. Laat u verrassen, verwonderen. Want door elkaar zo te benaderen zult u iets van God ontdekken.”

In de voetstappen van Bernadette

Om de boodschap van Lourdes goed te begrijpen, moet u Bernadette Soubirous kennen, de armste, maar door de hemel uitgekozen. De pelgrims van Fratello waren dus heel talrijk om naar het Cachot te gaan, de afgekeurde gevangenis om reden van gezondheid, en waarin het gezin Soubirous woonde tijdens de periode van de verschijningen.

“Wees getuigen van God!”

De Heilige Vader herinnert er aan dat Jezus werd beledigd, vertrapt, vernederd, mishandeld. Maar Jezus gaf ons het mooiste geschenk: zijn moeder. Paus Franciscus vraagt aan iedereen te bidden, “tegen haar aan te leunen”. In Lourdes heeft iedereen zich bij de Grot van Lourdes aan haar kunnen toevertrouwen en hun lasten neerleggen aan de voeten van Maria, die, zoals de Paus zegt, “de wijdopen deur van de Kerk is”. En nog volgens de pauselijke aanbevelingen: “Maria geeft ons Jezus en leidt ons naar Hem”, en zo ontvingen velen het sacrament van de verzoening, de eucharistie en deden ook aanbidding. Vol nieuwe krachten konden zij hun harten verwarmen aan de woorden van de Paus: “Keer bij uw vertrek niet terug zoals u gekomen bent. Wees getuigen van de Liefde van God. Zeg aan de wereld wat uw schat is: Jezus.”