Laten we onze bedevaart naar Lourdes voorbereiden

Om ons in te leiden op de bedevaart in 2019, rond het thema “Zalig de armen”, heeft E.H. André Cabes, rector van het Heiligdom van Lourdes, ons tijdens de Dagen van Lourdes (8-10 februari) uitgenodigd “het hart van Bernadette Soubirous te peilen”, met enkele voorstellen die onze bedevaart dit jaar kunnen bezielen.

Beste vrienden,

Pelgrims en ziekenhelpers, vaste medewerkers van het Heiligdom of van de stad Lourdes, samen hebben wij enkele dagen als één familie geleefd, in de genade van de ontmoeting van Maria met Bernadette. U ontvangt hierbij enkele belangrijke woorden van die dagen, zaad dat vruchtbaar moet worden.

Ik wil u daarbij verwijzen naar het project van de Gemeenschap Johannes XXIII, om voor mensen in Lourdes die in grote nood verkeren de “Kribbe van Bethlehem” uit te bouwen en ook naar de vrienden van Grégoire , voor de bevrijding van mentaal zieke mensen in Afrika: zij zijn geketend en wij kunnen aan hun bevrijding meewerken, zelfs aan een van hen de kans geven om in Lourdes de ketting te komen neerleggen die deze persoon gevangen hield. Zijn wij bereid om het thema van dit jaar heel concreet te beleven: “Gelukkig de armen, voor jullie is het koninkrijk van God”? Wij zijn geroepen dit soort Bernadettes te zijn, die mensen kunnen meevoeren op een weg van nieuw leven…

Indien ja, geef ons dan een teken. Ik geloof dat wij het verlangen van Maria beantwoorden.

Pater André Cabes, rector van het Heiligdom van O.L.Vrouw van Lourdes

Vind hier de sterkste momenten van de Dagen van Lourdes 2019 terug

De conferenties van 8, 9 en 10 februari

E.H. André Cabes
Rector van het Heiligdom van Lourdes
ARMOEDE EN RIJKDOM VAN BERNADETTE/
PASTORAAL THEMA
Mgr Nicolas Brouwet
Bisschop van Tarbes en Lourdes
ZALIG GIJ DIE ARM ZIJT: EEN WOORD,
EEN UITDAGING VOOR VANDAAG
Mgr Jean-Claude Boulanger
Bisschop van Bayeux-Lisieux
BENOÎT-JOSEPH LABRE
“DEZE ARME KENT HET GEHEIM VAN DE VREUGDE”
Elisabeth Gadoullet Voorzitster van de rechtbank van Tarbes
Sr Elisabeth Lemière Gevangenisaalmoezenier in Tarbes
DE RECHTER EN DE AALMOEZENIER - DIALOOG
Pierre Durieux
Secrétaire Général de l’association Lazare
VERDER DAN ONZE SOCIALE ARMOEDES
Véronique Fayet
presidente van Caritas Catholica Frankrijk
ARMOEDE: SITUATIESCHETS
Père Bernard-Marie Geffroy, Pastoor van de rue Saint-Denis
Sœur Bernadette Moriau, 70e erkende genezene van Lourdes
Franco Gedda Verantwoordelijke van de Cenacolo ge- meenschap - Lourdes
IN HET HART VAN DE HUIDIGE
GEESTELIJKE ARMOEDES DIALOOG
Kardinaal Luis Antonio Tagle
Voorzitter van Caritas Internationalis
ARMOEDE IN DE WERELD
EEN KERK VAN DIENST EN GENEZING
Grégoire Ahongbonon Stichter van de H. Camillusvereniging in West-Afrika
VERDER DAN ONZE ANGSTEN DIALOOG

Het boekje met de voorstelling

De homilieën

De contactadressen waar de broosheid thuis is

Hosanna House
MADAME Bettina Herrault
1, rue du Maillous 65100 Bartrès
bettinaherrault@hosannafrance.fr
05 62 94 05 34

Communauté du Cenacolo
Monsieur Franco Gedda
Chemin des Coustères
65100 Lourdes
cenacololourdes@orange.fr

Salus Infirmorum
Monsieur Emanuele Boero
10 Rue du Dr Boissarie
65100 Lourdes
emanuele.boero@unitalsi.fr
05 62 42 74 03

Maison de la Mission Polonaise
Soeur Natanaela
Maison Bellevue
Chemin de Bartrès
65100 Bartrès
pmklourdes86@gmail.com
05 62 94 91 82

Cité Saint-Pierre Madame
Gonzague Amyot-d’Inville
33 av Mgr Jean Rodhain
65100 Lourdes
citesaintpierre@secours-catholique.org
05 62 42 71 11

Demeure Aygues-Vives
Monsieur Jérôme Olibet
3 Chemin de l’Arrouza
65100 Lourdes
jerome.olibet@orange.fr

De fotoreportage

Een kit om te communiceren